ไซนูซอยดอล

ไซนูซอยดอลมีประโยชน์ได้มากมาย เพราะเป็นฟังก์ชันที่เป็นธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น
    • ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ เช่นการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา   การเคลื่อนที่ของดาวเทียมรอบโลก

    • สัญญาณทางไฟฟ้ากระแสสลับ

    • สัญญาณอื่นที่เป็นรายคาบ ซึ่งสามารถใช้เทคนิคของอนุกรม แยกสัญญาณรายคาบนั้นออกเป็น สัญญาณรูปซายน์หลาย ๆ รูปประกอบกัน

รูปไซนูซอยดอลเขียนได้เป็นเมื่อ     
x ( t ) เป็นค่าผลลัพธ์ที่ t ใด ๆ
A เป็นค่าสูง ที่เรียกว่า  แอมปลิจูด
เป็นความถี่เชิงมุม  มีหน่วยเป็นเรเดียนวินาที
t เป็นเวลา
เป็นวัฎภาค หรือ phase angle   มีหน่วยเป็นเรเดียน


ที่มา: รศ. ยืน ภู่วรวรรณ, สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์