แผนภูมิและกราฟ

           

ชีวิตประจำวันของเราเกี่ยวข้องกับแผนภูมิและกราฟอยู่มาก ในทางคณิตศาสตร์ให้ความสนใจในเรื่องกราฟ และมีพัฒนาการมาสนับสนุนการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น เมื่อหยิบแผนที่กรุงเทพมหานครมา เราจะเห็นเส้นทางถนนหลวงต่าง ๆ อาจเห็นเส้นทางรถเมล์ในบางแผนที่ เมื่อต้องการเดินทางก็จะหาเส้นทางที่เหมาะสม

            แผนที่มีส่วนแสดงรายละเอียดต่าง ๆ อยู่มากมาย เช่นให้เส้นทางที่เป็นถนน เป็นตำแหน่งของเมือง หรือชุมชน มีตำแหน่งของวัด โรงเรียน หมู่บ้าน หรือสถานที่สำคัญ ในบางครั้งเราอาจสนใจหรือต้องการใช้งานเฉพาะเรื่อง เช่น เมื่อมีแผนที่ประเทศไทยเราอาจสนใจเส้นทางบินของการบินไทย เพื่อไปยังจุดหมายปลายทางที่เราต้องการ เส้นทางเดินของสายการบินจึงใช้เส้นลากระหว่างเมืองต่าง ๆ การใช้เส้นลากระหว่างเมืองเหล่านี้ทำให้ดูได้ง่า

            คราวนี้ถ้าเราต้องการใช้ประโยชน์เช่น ถ้าต้องการดูว่าจะเดินทางไปแม่ฮ่องสอนได้อย่างไร เส้นทางเดินทางมีดูได้จากเส้นเชื่อมโยงเหล่านี้ จุดเชื่อมโยงการเดินทางนี้ เป็นเส้นโยงถึงกันเรียกว่า กราฟ (Graph)

 แผนที่การเดินทางของการบินไทย

เส้นทางการบินภายในประเทศของสายการบินไทย


ที่มา : รศ. ยืน ภู่วรวรรณ, สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์