ต้นกก

ชื่อไทย : กกอียีปต์

ชื่อสามัญ : Egyptian payrus

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cyperus papyrus L.

ชื่อวงศ์ : CYPERACEAE

ลักษณะทั่วไป : เป็นพืชล้มลุกอายุหลายฤดู มีลำต้นใต้ดิน เจริญเติบโตเป็นกอ ลำต้นเหนือดินมีลักษณะเป็นก้านแข็งกลม สูงประมาณ 1.2-2.4 เมตร ใบมีขนาดสั้นแผ่เป็นกาบหุ้มส่วนโคนของลำต้น ดอกออกเป็นช่อกลมสีน้ำตาลแดงที่ปลายยอด มีใบประดับที่ปลายลำต้นเป็นเส้นกลมเล็กยาว 12-24 ซม. ห้อยโน้มลง 50-100 เส้น

ประโยชน์ : ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับตามสวนน้ำ ในสมัยโบราณเคยใช้กกอียีปต์ทำกระดาษ


ที่มา : กองประมงน้ำจืด กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์