มัมมี่

ร่างของมนุษย์ หรือ สัตว์ที่ถูกดองไว้หลังจากที่เสียชีวิตแล้ว โดยกระทำในแบบของชาวอียิปต์โบราณ