อาณาจักรเปอร์เซีย

ดินแดนที่จัดว่าเป็นอารยธรรมโบราณอีกแห่งหนึ่งคือ ดินแดนแถบลุ่มน้ำไทกริสและยูเฟรตัส ซึ่งอยู่ในประเทศอิรัก และอิหร่านในปัจจุบัน

ในราวปี 1500 BC ชนชาวอินโด-ยูโรเนียนได้อพยพเคลื่อนย้ายมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ดินแดนที่เป็นประเทศอิหร่านในปัจจุบัน เมื่อปี 700 BC มีการแบ่งแยกเป็นสองกลุ่มคือ เมเดส (Medes) และ เปอร์เซียน ต่อมาได้ตั้งอาณาจักรที่ชื่อ เปอร์เซีย

ประมาณปี 550 BC กษัตริย์ผู้ครองเปอร์เซียทรงพระนามว่า ไซรุสที่ 2 (Cyrus II) ขึ้นครองราชและได้ขยายอาณาเขต โดยการบุกยึดเมืองบาบิไลนและบางส่วนของกรีก ตลอดจนดินแดนเอเซียไมเนอร์ และขยายดินแดนต่อไปจนถึงอิยิปต์

ในราวประมาณศตวรรษที่ 5 BC เปอร์เซียได้ยกกองทัพหวังจะเข้าครอบครองกรีซ แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ จนกระทั่งในปี 331 BC พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชก็เข้ายึดครองอาณาจักรเปอร์เซีย
พระราชวัง Persepolis มีเสาหินขนาดสูงใหญ่มากกว่าพระราชวังของกรีซ

ที่มา: รศ. ยืน ภู่วรวรรณ, สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์