ความรุ่งเรืองของอาณาจักรออตโตมัน

มองโกลได้ขับไล่และบุกรุกเข้ามาในดินแดนเตอร์กิสถาน ชาวเติร์กซึ่งเป็นชาวมุสลิมหนีมารวมตัวกันที่เอเซียไมเนอร์ ในปี 1250

ในปี 1288 วอสมัน I ประกาศสถาปนาเป็นสุลต่านของเติร์ก และเป็นผู้ก่อสร้างอาณาจักรออตโตมัน ออสมันได้จัดการกองทัพจนมีประสิทธิภาพเกรียงไกร ในปี 1453 ออตโตมันรบชนะและได้ครอบครองกรุงคอนสแตนติโนเปิ้ล นับเป็นการสิ้นสุดอาณาจักรไบเซนไทน์ และได้เปลี่ยนชื่อเป็นอิสตันบูล หลังจากนั้นก็ได้ใช้เมืองอิสตันบูลเป็นเมืองหลวงของออตโตมัน ในศตวรรษที่ 15 ออตโนมันได้ขยายดินแดนไปยังถิ่นฐานของชาวคริสต์ในยุโรปตะวันออกและคาบสมุทรบอลข่าน และได้สถาปนาขึ้นเป็นผู้นำอิสลาม

การขยายตัวและรุ่งเรืองของอาณาจักรออตตามันมีไปจนถึงศตวรรษที่ 16 ชาวเติร์กเข้าครอบครองอิยิปต์ และบางส่วนของอัฟริกาเหนือ หลังจากนั้น อาณาจักรออตโตมันก็ค่อย ๆ เสื่อมถอยลง โดยมีความขัดแย้งกับประเทศทางยุโรป ซึ่งได้แก่ รัสเซีย   ออสเตรีย   หลังจากนั้นก็สูญเสียดินแดนโปแลนด์   ฮังการีในปี 1699   และคาบสมุทรไครเมียให้กับรัสเซียในปี 1784

ที่มา: รศ. ยืน ภู่วรวรรณ, สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์