อาณาจักรกรีซ

อาณาจักรกรีซถือว่าเป็นอาณาจักรแห่งความเจริญรุ่งเรืองในยุโรป ในยุคแรก จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่า อาณาจักรกรีซเริ่มต้นที่หมู่เกาะทางตอนใต้ของประเทศกรีซในปัจจุบัน เกาะที่เป็นแหล่งอารยธรรมยุคแรกคือ ครีต (Crete) ซึ่งพัฒนาในช่วง 3000-2000 BC เมืองหลวงหลักได้รับการพัฒนาและจัดระบบของเมืองเป็นอย่างดี มีช่างแกะสลักที่มีฝีมือมาก มีการค้าขายระหว่างเมือง

พระราชวังที่มีชื่อเสียงอยู่ที่เมือง Knossos บนเกาะครีต และยังมีพระราชวังที่เมือง Phaisto และ Mallia ความเจริญรุ่งเรืองทำให้มีการพัฒนาเข็มทิศเดินเรือ จากการขุดค้นเรือโบราณที่จมอยู่ในทะเลใกล้เกาะครีตทำให้พบว่า การเดินเรือในสมัยนั้นมีเครื่องหาทิศช่วยนำทาง ทำให้การติดต่อค้าขายมีไปถึงอิยิปต์ และกรีซ (บนแผ่นดิน)

ในราวปี 1500-1450 BC เกิดภูเขาไฟระเบิดครั้งใหญ่บนเกาะคริตทำให้สิ่งต่าง ๆ ถูกทำลายลงไปมาก พวกไมซีเนียน (Mycenaeans) จากแผ่นดินกรีซก็เข้าครอบครองเกาะครีตในปี 1380 BC


ไมซีเนีย (Mycenae) (1900-1050 BC)

ไมซีเนียเป็นชนชาวอินโด-ยูเรเนียนผู้ที่อพยพเคลื่อนย้ายมาจากยุโรปและเอเซีย และมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่กรีซ ก่อสร้างเมืองทางตอนใต้ของกรีซ ต่อมามีความเจริญรุ่งเรืองขึ้น จนครอบครองเกาะครีต ซึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อน


กรีซ 750-338 BC

กรีซมีความจริญรุ่งเรือง โดยเฉพาะทางด้านการค้าขายกับต่างประเทศและการเดินเรือ กรีซมีศิลปวิทยาที่ก้าวหน้ามาก มีการออกแบบดัดแปลงตัวอักษรขึ้นใช้เป็นภาษากรีก เมื่อราวปี 725 BC

เมืองที่สำคัญในยุคสมัยกรีซโบราณ เช่น กรุงเอเธน เมืองสปาริต้า และคอรินท์ กรีซมีศึกสงครามกับอาณาจักรเปอร์เซียซึ่งอยู่ทางด้านเอเซียไมเบอร์

ในราวศตวรรษที่ 5 BC อารยธรรมของกรีซเจริญรุ่งเรืองมาก โดยเฉพาะที่กรุงเอเธน ซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรม การศึกษาศิลปวิทยา โดยเฉพาะงานทางด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งที่หลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบันคือ วิหารพาเรนอล และโรงละครที่กรุงเอเธน

ที่มา: รศ. ยืน ภู่วรวรรณ, สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์