ยุคการแสวงหา

ในช่วงศตวรรษที่ 15 และ 16 นักเดินเรือชาวยุโรปเป็นผู้เชี่ยวชาญการเดินเรือ ปกติแล้วการใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางเพื่อการค้าขาย และเรือยังเป็นพาหนะของกองทัพที่เกรียงไกร ความรู้ของชาวยุโรปเกี่ยวกับแผ่นดินและมหาสมุทรยังน้อยและจำกัด โดยรู้จักเส้นทางทิศเหนือและทางชายฝั่งตะวันตกของอัฟริกา ส่วนทางตะวันออกก็รู้จักโดยเส้นทางบก

เจ้าชายเฮนรี่ซึ่งเป็นนักเดินเรือของปอร์ตุเกส ได้ก่อตั้งโรงเรียนการเดินเรือขึ้น นักเดินเรือชาวปอร์ตุเกสเริ่มสนใจหาเส้นทางเดินเรือที่จะไปอินเดีย เพราะแต่เดิมรู้จักเส้นทางเฉพาะทางบก เหตุที่ต้องการไปอินเดียเพราะดินแดนเอเซียมีเครื่องเทศมาก

ในปี 1488 บาร์โทโลมิว ไดแอซ (Bartholomeu Diaz) เดินทางมาถึงแหลมกู๊ดโฮป    และในปี 1497 วาสโกดากามา (Vasco da Gama) ก็เดินเรือเข้ามาในมหาสมุทรอินเดียได้ และเดินทางต่อไปถึงอินเดียในปี 1498

ในปี 1492 คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส เป็นนักเดินเรือที่รับว่าจ้างจากสเปน ได้ เดินทางมาทางทิศตะวันตก และได้พบหมู่เกาะอินดีสตะวันตก ซึ่งอยู่ในทะเลแคลิปเบียนในปัจจุบัน หลังจากนั้น ชาวสเปนก็ได้ค้นพบอเมริกาใต้ ที่กลายเป็นรู้จักกันในนานว่า โลกใหม่ ซึ่งแต่เดิมมีความเชื่อว่าเป็นเอเซีย

ที่มา: รศ. ยืน ภู่วรวรรณ, สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์