เลือกการบูตใน Config.sys ให้ถูกใจ

ด้วยความสามารถที่จะทำการปรับแต่งไฟล์ Config.sys ให้สามารถทำการเลือกข้อกำหนดในการจัดสภาพแวดล้อม (Environment) ของดอสในขณะทำการบูตเครื่องได้หรือที่เรียกว่า Multiple Configuration ซึ่งใช้คำสั่งที่มีให้ในไมโครซอฟท์ดอสตั้งแต่เวอร์ชัน 6 เป็นต้นไป ในการปรับแต่งหรือเลือกข้อกำหนดต่างๆ ในไฟล์ Config.sys ก็เพื่อที่จะให้เกิดความเหมาะสมกับมาใช้งานโปรแกรมหรือแอพพลิเคชันนั้น ๆ เพราะ โปรแกรมต่างๆ ต้องการสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงานที่แตกต่างกัน เช่น ในการทำงานปกติเป็นประจำผู้ใช้ใช้แอพพลิ-เคชันบนวินส์โดส์ในการทำงานซึ่งต้องมีการตั้งค่าสภาพแวดล้อมใน Config.sys หรือไดรฟ์เวอร์สำหรับอุปกรณ์ต่างมากมายแต่ในบางครั้งผู้ใช้ต้องการเล่นเกมส์ซึ่งไม่ต้องการใช้ไดรฟ์เวอร์หรือสภาพแวดล้อมดังwbr>wbr>wr>br>w<wbr>br>r>br><wbr>w<r>wbr><wbr>wbr>bbเป็นเช่นนี้ผู้ใช้ก็ต้องคอยมาแก้ไขค่าใน Config.sys หใม่เมื่อต้กงการเล่นเกมส์เพื่อให้เหลือหน่วยความจำสำหรับการเล่นเกมส์มาก ๆ เป็นต้นดังนั้นจึงไม่เป็นการสะดวกอย่างแน่นอน ถ้าผู้ใช้ต้องมากคอยนั่งแก้ไขข้อกำหนดต่างๆ ในไฟล์ Config.sys ให้มีสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับโปรแกรม หรือแอพพลิเคชันต้องต้องการจะใช้งานอยู่บ่อย ๆ

หน้าตาการใช้งานที่แสนง่าย

ความสามารถที่จะเลือกข้อกำหนดในการบูตในไฟล์ Config.sys จะช่วยขจัดปัญหากวนใจในการปรับแต่งข้อกำหนดสำหรับโปรแกรมหรือแอพพลิเคชันแต่างๆ ลงไปได้มากทีเดียวโดยผู้ใช้เขียนหรือตั้งค่าใน Config.sys เพียงครั้งเดียวแล้วใช้คำลั่วในไมโครซอฟท์ดอสตั้งแต่เวอร์ชัน 6 เป็นต้นไป เข้ามาช่วยในการเลือกติดตั้งค่าข้อกำหนดในการใช้งานในขณะบูตเครื่อง การเลือกติดตั้งข้อกำหนดการบูตในการทำงาน โดยจะแสดงหัวข้อให้เลือกจัดการสภาพแวดล้อมไดเตาต้องการที่ตั้งไว้ ตัวรายการเมนูสามารถสร้างได้โดยง่าย โดยใช้คำสั่งเพียงไม่กี่คำสั่งคุณ ๆ ก็สามารถสร้าง Config.sys ที่สามารถเลือกข้อกำหนดในการติดตั้งได้ และยังสามารถเลือกสีสรรตามใจชอบได้อีกด้วย

คำสั่งสำหรับการทำ Multiple Configuration

คำสั่งสำหรับการปรับแต่งไฟล์ Config.sys ให้สามารถทำการเลือกข้อกำหนด(Multiple Configuration) โดยใช้คำสั่งที่มากับไมโครซอหท์ดอสที่เวอร์ชัน 6 หรือสูงกว่า มีดังนี้
1. Menuitem
2. Menu Default
3. Menucolor
4. SubMenu
5. Numlock
6. Include
ซึ่งแต่ละตัวมีการใช้งานและรายละเอียดดังนี้ สร้างเมนูสำหรับการเลือกติดตั้งข้อกำหนด (Multiple Configuration)
ในการสร้างเมนูสำหรับการเลือกติดตั้งข้อกำหนดนั้นไม่ได้ยากเย็นอะไรเลย ผู้ใช้เพียงแต่คำสั่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้วข้างต้นนำมาประกอบเรียงกันเข้าไว้ในไฟล์ Config.sys แต่มีจำกำหนดเล็กน้อย ข้อกำหนดที่ว่านี้คือ ต้องมีหัวข้อหลักที่เก็บคำสั่งในการแสดงรายการหลัก ซึ่งหัวข้อที่ว่านั้นก็คือหัวข้อที่ชื่อเมนู Menu ซึ่งถ้าจะเปรียบกับโปรแกรมโดยทั่ว ๆ ไปหัวข้อ Menu นั้นก็คือโปรแกรมหลักนั่นเอง หัวข้อ Menu นี้จะเป็นตัวบอกดอสว่านี้เป็นจุดเริ่มต้นหรือหัวข้อแรที่จะต้องทำ ซึ่งผู้ใช้ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นได้ สรุปแล้วผู้ใช้ต้องมีหัวข้อหลักที่ชื่อ Menu ไว้เสมอ และที่สำคัญหัวข้อทุกหัวข้อต้องเขียนอยู่ในเรื่องหมาย ( )เสมอ และชื่อของหัวข้อที่ตั้งมีความยาวได้ถึง 70 ตัวอักษรแต่ต้องไม่ช่องว่างและเครื่องหมายต่างๆ ดังนี้ \/,;=[ ]

ตัวอย่าง
โปรแกรมในไฟล์ Config.sys
REM This Multi Config Rem is write
REM By
REM Microcomputer user

[MENU]
SUBMENU ENTER, Entertain
MENUITEM WIN, Boot Windows
MENUITEM NOR, Normal Boot !
MENUDEFAULT WIN, 10
MENUCOLOR 14, 3
[ENTER]
MENUITEM GAME, Game Application
MENUITEM DOS, Dos appication <Load VSAFE >
MENUCOLOR 15, 1
[GAME]
DEVICE = C:\DOS\HIMEM.SYS
DEVICEHIGH = C:\DOS\EMM386.EXE noems
DEVICEHIGH = C:\DOS\ANSI.SYS
DEVICEHIGH = C:\DOS\SETVER.EXE
DOS=UMB,HIGH
STACKS=0,0
FILES=25

[NOR]
INCLUDE A
DEVICDHIGH = C:\DOS\VSASF.SYS

[WIN]
DEVICE = C:\DOS\HIMEM.SYS
DEVICEHIGH = C:\DOS\EMM386.EXE noems
DEVICEHIGH = C:\DOS\ANSI.SYS
DEVICEHIGH = C:\DOS\SETVER.EXE
DOS=UMB,HIGH
DEVICEHIGH=C:\WINDOWS\IFSHLP.SYS

[NORMAL]
DEVICE = C:\DOS\HIMEM.SYS
DEVICEHIGH = C:\DOS\EMM386.EXE
DOS=UMB,HIGH
DEVICEHIGH=C:\MOUSE\LMOUSE

จากโปรแกรมตัวอย่างเราจะออกแบบหน้าตาหรือหัวข้อที่จะติดต่อกับผู้ใช้มี 3 หัวข้อและมีเมนูย่อยอีก 1 หัวข้อโดยให้หัวข้อ Entertain มีรายการเมนูย่อยอยู่ และในรายการเมนูย่อยนั้นมีหัวข้อให้เลือกอีก 2 หัวข้อคือ Game Application ซึ่งเป็น Config ที่สำหรับปรับแต่งสำหรับการเล่นเมส์ และหัวข้อ Dos Application <Load VSAFE> สำหรับการใช้งานบนดอส

MS-DOS 6 Startup Menu
1. Entertain
2. Boot Windows
3. Normal Boot !
Enter a choise : 2

  

F5 = Bypass startup files F8=Confirm each CONFIG.SYS line

รูปแสดงหน้าตาเมนูหลักที่เกิดจากโปรแกรมดังตัวอย่าง

MS-DOS 6 Startup Menu
1. Game Application For Dos
2. Dos Application <Load VSAFE>
Enter a choise : 2

  

F5 = Bypass startup files F8=Confirm each CONFIG.SYS line

รูปแสดงหน้าตาเมนูย่อยที่เกิดหลังจากเลือกหัวข้อ Application For Dos จากเมนูหลักบน

หลังจากที่ทำการแก้ไขไฟล์ Config.sys ตามโปรแกรมข้างต้นแล้วผู้ใช้จำเป็นจะต้องแก้ไขไฟล์ Autoexec.bet เพื่อให้สามารถรับกับ Config.sys ตัวใหม่ซึ่งการแก้ไขนั้นจะพูดกันในหัวข้อต่อไปนี้

ปรับรูปแบบไฟล์ Autoexec.bat ใหม่

ประโยชน์จากการปรับแต่งไฟล์ Config.sys ให้สามารถทำการเลือกข้อกำหนดได้ (Multiple Configuration) ทำให้ผู้ใช้สามารถทำการเลือกข้อกำหนดในไฟล์ Autoexec.bat ได้โดยปริยายา เพราะว่าค่าตัวเลือกที่ถูกลือจากเมนูใน Config.sys สามารถที่จะส่งผลข้ามมายังไฟล์ Autoexec.bat ได้ด้วย โดยในตอนต้นของไฟล์ Autoexec.bat จำเป็นต้องที่จะใส่คำสั่งที่รีบค่าจากไฟล์ Config.sys แล้วนำค่าที่รับได้มาทำการเปรียบเทียบกับหัวข้อที่กำหนดเพื่อที่จะได้กระโดดไปทำงานตามคำสั่งที่รับค่าwbr>wbr Config.sys แล้วนำค่าที่รับได้มาทำการเปรียบเทียบกับหัวข้อที่กำหนดเพื่อที่จะได้กระโดดไปทำงานตามคำสั่งที่บรรจุอยู่wbr>wbr<wbr>>wr>br<<wbr (Label) ในไฟล์ Autoexec.bat ย่อย ๆ แต่ละหัวข้อต้องใส่ตัวปิดท้ายเพื่อเป็นการบังคับให้กระโดดไปจบโปรแกรมซึ่งก็เป็นการจบการทำงานของรายการเมนูทั้งหมดwbr>wbr>r>wbbr><wbr>r>r<wbr>>wbbr>br><<wbr>wb< Config.sys คือ goto%config% ซึ่งต้องใส่ไว้ตอนต้นในไฟล์ Autoexec.bat ดังโปรแกรมตัวอย่างด้านล่าง ซึ่งจะเห็นว่า 2 บรรทัดแรกเป็นคำสั่งดอสใส่ไว้เพื่อทำการไม่ให้แสดงผลการทำลานและล้างหน้าจอ จากนั้นค่อยรับค่าเข้ามา และหัวข้อในไฟล์ Autoexec.bat จะตรงกับหัวข้อในไฟล์ Config.sys แต่หัวข้อในไฟล์ Autoexec.bay จะใช้เครื่องหมาย โคลอน(:)แทนเครื่องหมาย () เพราะคำสั่ง goto%config% จะเปรียบเทียบค่าที่รับเข้ามาและตอนท้ายของทุกหัวข้อย่อยจะใส่คำสั่ง Goto END เพื่อที่จะกระโดดไปยัง ลาเบล ที่ชื่อ END เป็นการจบการทำงาน

ตัวอย่าง
โปรแกรมในไฟล์ autoexec.bat ที่สัมพันธ์กับไฟล์ Config.sys ในการทำ Multiple Configuration ในหัวข้อที่แล้ว
REM This Multi Autoexec.bat
REM is Write
REM By
REM Microcomputer User
@ECHO OFF
CLS
GOTO %CONFIG%
GOTO END

:GAME
C:\WINDOWS\SMARTDRV.EXE /E:/4096/B:8192
LOADHIGH=LMOUSE
C:\DOS\BOOTSAFE
CD REVIEW
CALL DRIVER.BAT
CD\
GOTO END

:DOS
C:\WINDOWS\SMARTDRV.EXE
PROMPT $p$g$e[1;36;40m
PATH C:\EXECL;C:\WINWORD;C:\WINDOWS;C:\DOS;


ที่มา : พีระพงษ์ สรสีห์ วารสารไมโครคอมพิวเตอร์ ยูสเซอร์ ฉบับที่ 11 (ตุลาคม 2537)