ตัวอย่างภาพโครงการกึ่งธุรกิจ
โรงโคนม
ศูนย์รวมนม
โรงนมเม็ด
โรงเนยแข็ง-ไอศกรีม
โรงผลิตน้ำผลไม้
โรงสีข้าวทดลอง
โรงบด-อัดแกลบ
โรงเพาะเลี้ยงเห็ด
โรงปุ๋ยอินทรีย์
โรงผลิตน้ำผลไม้กระป๋อง