ภาพยนตร์ส่วนพระองค์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำเนินในนาข้าวทดลอง