ภาพยนตร์ส่วนพระองค์

ทรงขับ " ควายเหล็ก " ในแปลงนาข้าวสาธิต สวนจิตรลดา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔