นมข้นหวาน

นมข้นหวานชนิดบรรจุหลอด
นมข้นหวาน (Sweet condensed milk) เป็นผลิตภัณฑ์นมเข้มข้นที่ถนอมรักษา โดยการเติมน้ำตาลลงไปเพื่อช่วยยืดอายุ การเก็บรักษา และทำให้ผลิตภัณฑ์มีรสชาติดีขึ้น