วิธีการผลิต

การเตรียมส่วนผสม
การผสม
ทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน
การฆ่าเชื้อ
การทำให้เย็น
การทำให้หวาน
การบรรจุ