โรงนมข้นหวาน

โรงนมข้นหวานเป็นส่วนที่ขยายจากอาคาร โรงเนยแข็ง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ เพื่อใช้เป็นห้องบรรจุ นมข้นหวานหลอด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาได้ผลิตขึ้นมาเพื่อเสนอเป็นรูปแบบใหม่