ขั้นตอนการผลิตกระดาษสา

ต้นปอสาอายุ ๒-๓ ปี นำมาลอกเปลือก
และขูดเอาผิวด้านนอกออก
นำมาต้มให้เปลือกสาเปื่อยด้วย โซดาไฟ
เมื่อเปลือกสาเปื่อยได้ที่แล้วนำเปลือกสา
มาฟอกขาวด้วยน้ำผสมผงปูน คลอรีน
จากนั้นนำมาปั่นด้วยเครื่องจักรหรือ
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การตีเยื่อ
นำเยื่อสาที่ปั่นละเอียดดีแล้ว มาเทใส่ลง
ในบ่อช้อนเยื่อ แล้วใช้ พายกวน
เพื่อมิให้นอนก้น
นำแผ่นตระแกรงมาช้อน หลังจากนั้นอาจ
นำกลีบดอกไม้มาวางลงไป ตบแต่งเป็นลาย
เพื่อเพิ่มความสวยงาม
นำแผ่นที่ช้อนแล้ว ไปตากแดดให้แห้ง
เมื่อลอกออกมาเป็นแผ่นแล้วสามารถ
นำไปย้อมสีต่างๆ ให้สวยงามเพื่อ
นำไปประกอบเป็นดอกไม้ประดิษฐ์

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระดาษสา มีดังนี้...