กระดาษสา
รูปที่ ๑ ประดับดอกไม้บนกระดาษสา   รูปที่ ๒ กระดาษสาที่ประดับดอกไม้แล้วนำไปตากแดด

กระดาษสาทำมาจากต้นไม้ชื่อ กระสา ซึ่งเป็นต้นไม้ขนาดกลางชนิด Broussonetia papyrifera Vent. ในวงศ์ Moraceae ชอบขึ้นในที่ชื้นแฉะตามริมแม่น้ำลำคลอง ใบใหญ่เท่าฝ่ามือหรือกว่านั้นบ้าง รูปไข่ปลายแหลม ขอบใบเป็นจักๆ หรือเว้าเป็น ๓ แฉก มีขนทั้ง ๒ ด้าน เปลือกใช้ทำกระดาษได้ เรียก กระดาษสา พายัพเรียก สา