รงควัตถุในอาหารปลา
      รงควัตถุ (pigment) สาหร่ายเกลียวทองประกอบด้วยรงควัตถุหลาย ชนิด ได้แก่ คลอโรฟิลล์เอ คาโรทีนอยด์ และไฟโคบิลิน (phycobillin) ที่สำคัญคือ คาโรทีนอยด์ ซึ่งประกอบด้วยแซโธฟิลล์ (xanthophy II) และคาโรทีน (carotene) เนื่องจากเป็นสารที่ทำให้เกิดสีเหลือง ส้ม แดง ในผิวหนังและเนื้อปลา และปลาไม่สามารถสังเคราะห์คาโรทีนอยด์ขึ้นมาได้ ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้น


ที่มา : จากหนังสือวิทยานิพนธ์ "การใช้สาหร่ายเกลียวทองสดเป็นส่วนประกอบของอาหารผสมสำหรับเลี้ยงปลาตะเพียนขาว และปลาดุกอุย" โดย บานชื่น ชลสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์