เครื่องบดอาหารปลาแบบจม

เป็นเครื่องมือที่ใช้อย่างแพร่หลาย ในการผลิตอาหารสัตว์บก เช่น ไก่และหมูเป็นต้น แต่ก็ได้นำมา ประยุกต์ใช้ในการผลิตอาหารกุ้ง เนื่องจากอาหารเม็ดที่ผลิตได้ โดยเครืองอัดเม็ดแบบจม จะมีความแข็งมาก และจมน้ำ โดยมีความถ่วงจำเพาะประมาณ ๐.๕-๐.๖ กรัม/ซีซี ดังนั้น จึงเหมาะกับพฤติกรรมการกินอาหารของกุ้ง ซึ่งกินที่ก้นบ่ออย่างช้า ๆ การทำงานของเครื่องอัดเม็ดแบบจม จะมีการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และความดันระหว่างการผลิตอยู่ตลอดเวลา ขันตอนการทำงานของเครื่องอัดเม็ดแบบจม จะเริ่มจากอาหารที่ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันในเครื่องผสมอาหาร จะถูกลำเลียงเข้ามายังช่องรับอาหาร จาก นั้นอาหารผสมจะเคลื่อนที่ช้า ๆ เข้าไปในห้องผสมไอน้ำ ซึ่งมีลักษณะเป็นท่อยาวประมาณ ๑.๐-๑.๒ เมตร ภายในห้องผสมไอน้ำ จะมีการฉีดไอน้ำร้อนออกมาผสม กับอาหารผสมประมาณ ๑๖-๑๘% มีการควบคุมความดัน และปรับอุณหภูมิภายในห้องให้คงี่ประมาณ ๘๕ ํC และมีหัวตีอาหารอยู่ภายในช่วย ตีอาหารให้ผสมเข้ากับไอน้ำร้อนได้อย่างดีขึ้นทำให้อาหารเปียกและนิ่มและอาหารสุก ประมาณ ๕๐% อาหารผสมจะอยู่ในห้องผสม ไอน้ำประมาณ ๕-๒๕ วินาที จึงเคลื่อนมายังห้องอัดเม็ด โดยอาหารผสมนี้จะเคลื่อนที่มายังระหว่างลูกกลิ้ง และหน้าแว่นซึงหมุนในทิศทางเดียวกัน และอาหารก็ถูกกลิ้งอัดผ่านรูหน้าแว่นออกมา เป็นแท่งยามตามขนาดรู จากนั้นอาหารจะถูกใบมีดในมุนเฉียง ตัดให้เป็นแท่งยาวหรือแท่งสั้น ก็ขึ้นอยู่กับการตั้งระยะระหว่างใบมีดกับหน้าแว่น

ที่มา : จากหนังสือ อาหารปลา
วีรพงศ์ วุฒิพันธู์ชัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หน้า 187