เครื่องบดอาหารปลาแบบมินเซอร์

เครื่องบดอาหารแบบมินเซอร์หรือเครื่องบดเนื้อ จัดเป็นเครื่องสารพัดประโยชน์อเนกประสงค์ ทำหน้าที่ได้ทั้งบดอาหารและอัดเม็ด การผลิตอาหารใช้เองในฟาร์มส่วนมากนิยมใช้เครื่องบดอาหารแบบมินเซอร์ ทำหน้าที่อัดเม็ดอาหารโดยอาจนำใบมีดไปติดไว้บริเวณตะแกรงอัดหรือหน้าแว่น ดังนั้น เมื่ออาหารผสมที่ถูกลำเลียงมา โดยเกลียวส่งอาหารผ่านออกจากหน้าแว่น ก็จะถูกใบมีดตัดเป็นท่อนสั้นๆ หรือถ้าไม่มีใบมีด ก็ใช้มือปาด ก็จะได้อาหารที่มีขนาดสั้นลง ถ้าต้องการอาหารที่มีขนาดต่างกัน เช่น ขนาดใหญ่ขนาดกลางหรือขนาดเล็ก ก็เปลี่ยนหน้าแว่นให้มีขนาดของรู ตามที่ต้องการโดยทั่วไปแล้วการอัดเม็ดด้วยมินเซอร์จะได้ผล ควรผสมน้ำเข้าไปประมาณ ๓๐% จึงนำมาอัดเม็ด เพราะปริมาณน้ำดังกล่าวช่วยลดแรงเสียดสีภายในเครื่อง และช่วยให้แป้งสุก ทำให้ปลาย่อยได้ง่ายขึ้น อีกทั้งอัดเม็ดได้แน่น

ที่มา : จากหนังสือ อาหารปลา
วีรพงศ์ วุฒิพันธู์ชัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หน้า 187