โรงเนยแข็ง

โรงเนยแข็งสวนจิตรลดา มีประวัติความเป็นมา เริ่มเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาวิธีการผลิต และส่งเสริมแนะนำ เป็นอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป ปัจจุบันโรงเนยแข็งได้ผลิต ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ออกมาหลายชนิด เช่น เนยแข็ง ไอศกรีม นมสดปราศจากไขมัน เนยสด และโยเกิร์ตพร้อมดื่ม