ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเนยแข็ง

เนยแข็ง
เป็นผลิตภัณฑ์นมชนิดหนึ่ง มีส่วนประกอบที่สำคัญประกอบด้วย โปรตีนเคซีน ไขมัน แร่ธาตุ และความชื้น นอกจากนั้นยังมีพวกเวย์โปรตีน น้ำตาลแลคโตส แร่ธาตุและวิตามินต่างๆ ที่ละลายอยู่ในเวย์ปนอยู่บ้างเล็กน้อย ปริมาณของส่วนประกอบแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับชนิดของเนยแข็งและส่วนประกอบของน้ำนมที่นำมาใช้ทำเนยแข็ง น้ำนมอาจเป็นน้ำนมสด น้ำนมปราศจากไขมัน หรือน้ำนมที่มีไขมันเพียงบางส่วนก็ได้ เนื่องจากเนยแข็งเป็นแหล่งของสารอาหารหลายชนิด เช่น มีปริมาณโปรตีนและไขมันสูง เป็นอาหารให้พลังงาน ดังนั้นเนยแข็งจึงจัดเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารสูงและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายมาก

ประวัติการทำเนยแข็ง

ที่มา: เคมีและผลิตภัณฑ์นม, นิธิยา รัตนาปนนท์, พ.ศ.๒๕๒๗,หน้า ๙๘