บัตเตอร์มิลด์

บัตเตอร์มิลด์ (Butter milk) คือของเหลวที่ได้จากการแยกไขมันออกจากนมหรือครีม ในขบวนการทำเนย บัตเตอร์มิลด์ มีลักษณะคล้ายหางนมทั่วๆ ไป บัตเตอร์มิลด์มีคุณค่าทางอาหารพอ ๆ กับนมสด ยกเว้น ไขมัน และวิตามินเอ