โรงหล่อเทียนหลวงสวนจิตรลดา มีวัตถุประสงค์จะปรับปรุงเพื่อให้ได้ เทียนขี้ผึ้งที่มีคุณภาพใช้ในราชสำนัก และในงานพระราชพิธีต่าง ๆ เป็นการฝึกหัดบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถนอกเหนือจากการฟั่นเทียนด้วยมือ ที่ได้กระทำกันมา เป็นการลดงบประมาณแผ่นดิน ในการจัดซื้อเทียน และให้มีการจัดทำโดย เจ้าหน้าที่ของสำนักพระราชวัง และส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงผึ้งภายในประเทศ