โรงหล่อเทียนหลวง
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ผึ้งและผลิตภัณฑ์ของผึ้ง การเลี้ยงผึ้ง
แกลบอัดแท่ง