รูป<wbr กล้วยน้ำว้า" hspace = 20 vspace = 10> สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ เกรด โดยให้อยู่ในรูปของเปอร์เซ็นต์การสุกของกล้วย
ระดับการสุกของกล้วย ๘๐%
จะมีลักษณะเหลือง แต่มีสีเขียวติดอยู่ และมีเหลี่ยมเล็กน้อย แต่การหักออกจากหวีกล้วยทำได้ยากมากต้องใช้มีดช่วยในการตัดออก
ระดับการสุกของกล้วย ๙๐%
จะเหลืองซีดมีสีดำตามผิวเปลือกเล็กน้อย ลูกกล้วยจะค่อนข้างกลม การหักเริ่มจะหักได้ง่ายขึ้น
ระดับการสุกของกล้วย ๑๐๐%
จะมีสีเหลือง และมีสีดำมากขึ้นด้วยตามบริเวณผิวเปลือก และจะหักออกมาได้ง่ายมาก ลูกกล้วยจะมีลักษณะกลมมากขึ้น
ลักษณะของกล้วยที่นิยมนำมาผลิต เป็นกล้วยที่สุกงอมแล้วซึ่งเป็นกล้วย ๑๐๐% เพราะจะทำให้ได้กล้วยตากที่มีลักษณะสวย ไม่แข็ง มีรสหวาน แต่ถ้าเลือกกล้วยที่มีระดับความสุก ๘๐% มาผลิตกล้วยตากจะทำให้ได้กล้วยตากอบแห้งที่มีลักษณะแข็งมาก และมีรูปร่างที่ไม่สวย สามารถที่จะสังเกตได้จากสีของกล้วยตาก ซึ่งเห็นเป็นสีแดงได้ชัด