โรงน้ำผลไม้พาสเจอร์ไรส์

โรงน้ำผลไม้พาสเจอร์ไรส์สวนจิตรลดาได้เริ่มดำเนินการผลิต มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ เนื่องจาก ศูนย์รวมนมสวนจิตรลดา ได้เลิกใช้เครื่องพาสเจอร์ไรส์เก่า ที่ใช้งานมาประมาณ ๑๐ ปีแล้ว แต่ยังใช้งานได้ดี จึงได้นำมาใช้ผลิตน้ำผลไม้พาสเจอร์ไรส์ ออกจำหน่ายให้กับประชาชน และส่งเสริมให้เกษตรกรจัดตั้งกลุ่มดำเนินงานในรูปของ สหกรณ์การเกษตร โดยตั้งโรงงานแปรรูปน้ำผลไม้ที่สามารถเก็บรักษาคงคุณภาพไว้ได้นาน