โรงน้ำผลไม้พาสเจอร์ไรส์

โรงน้ำผลไม้พาสเจอร์ไรส์สวนจิตรดาผลิตน้ำผลไม้พาสเจอร์ไรส์ออกจำหน่ายให้กับประชาชน ซึ่งสะอาดและรสชาติดี โดยสามารถเก็บได้ ๗-๑๐ วัน ที่อุณหภูมิไม่เกิน ๘ องศาเซลเซียส


ผลไม้ที่นำมาทำเป็นวัตถุดิบ

วิธีการทำ

ศัพท์น่ารู้