บ้านพลังงานแสงอาทิตย์

บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ กรมการพลังงานทหารและหน่วยงานเอกชน ได้น้อมเกล้า ฯ ถวายบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ศึกษาทดลอง เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์