ที่ตั้ง อาคารตั้งอยู่ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ สวนจิตรลดา