หวายขริง

(Calamus palustris Griff.)

ก. ส่วนของลำต้นหวายข. ใบค. cirrus
ง. ส่วนของช่อดอกจ. ผลฉ. เมล็ด


เป็นหวายขนาดกลางขึ้นเป็นกอ กาบหุ้มลำมีสีเขียวออกเหลืองเมื่อสด เมื่อแห้งมีสีน้ำตาลแกมเทา มีหนามรูปสามเหลี่ยมแบนโค้ง โคนหนามนูนมีสีเหลืองหนามขึ้นกระจายเดี่ยว ๆ ห่างกันอย่างสม่ำเสมอ และมีหนามขนาดสั้นกว่ากระจายอยู่ทั่วไป knee เห็นชัด มีหนามรูปสามเหลี่ยมแบนโค้งงุ้มแข็งแรงที่สัน ocrea เป็นแผ่นเปราะสีน้ำตาล ก้านใบด้านบนนูนขึ้นเล็กน้อย ที่ขอบและด้านบนของก้านใบมีหนามแบนยาวหลายขนาด โคนหนามเป็นตุ่มนูน ด้านล่างของก้านใบมีหนามแบน เห็นรอยพิมพ์หนามชัดเจน ด้านล่างของทางใบ ช่วงปลายมีหนามรูปเล็บเหยี่ยวเป็นกลุ่ม ๆ ส่วนที่ตอนโคนหนามเกิดเดี่ยว ๆ cirrus ด้านบนเรียบเกลี้ยง ด้านล่างนูนมีหนามรูปเล็บเหยี่ยวปลายสีดำ เรียงตัวเป็นกลุ่ม ๆ หรือเกิดเดี่ยว ๆ ใบย่อยรูปยาวรี สีเขียวเมื่อสด สีเทาแกมน้ำตาลเมื่อแห้ง มีลักษณะห่องุ้ม หลังใบมีเส้นใบนูนชัด มีหนามรูปขนบนเส้นใบประปราย ท้องใบเกลี้ยง ขอบใบมีหนามรูปขนสีเหลืองปลายสีดำ ปลายใบมีหนามรูปขน ในแต่ละข้างของทางใบ ใบย่อยเรียงตัวเป็นกลุ่ม ๆ สลับกันไม่สม่ำเสมอ ช่อดอกเกิดบนกาบหุ้มลำเหนือก้านใบขึ้นไป โคนมีกาบรูปหลอดมีหนามสั้น ๆ อยู่ที่ปลายกาบ ผลรูปรีมีสีเขียวเมื่อสดและมีสีเหลืองแกมส้นเมื่อแห้ง สันเกล็ดหุ้มผลเป็นร่อง ขอบเกล็ดมีสีดำ