กล้วยร้อยหวี


วงศ์ : MUSACEAE
กล้วยร้อยหวี (Musa chiliocarpa Back) มีลำต้นเป็นเหง้าใต้ดิน ก้านใบตอนล่างเป็นกาบหุ้มห่อซ้อนกันคล้ายลำต้นสูง ๓ เมตร แตกกอเช่นเดียวกับกล้วยทั่วไป ใบรูปขอบขนาน ยาวใหญ่ ดอกออกที่ปลายลำต้นเป็นปลี กล้วยร้อยหวีมีงวงยาวเป็นพิเศษ ลูกเรียงกันเป็นหวี หวีมีจำนวนมากอยู่ติดกันยาวลงมาเรื่อยๆ กว่า ๑ เมตร ผลสุกสีเหลือง รสหวาน รับประทานได้แต่มีขนาดเล็ก มีถิ่นกำเนิดในอินโดนีเซีย เป็นไม้ประดับเพื่อความแปลกตาและสวยงาม ขยายพันธุ์ด้วยหน่อ


ที่มา : หนังสือพรรณไม้ในสวนหลวง ร. ๙ หน้า ๒๒๕