สตรอเบอรี่

สตรอเบอรี่ (Strawberry, Fragaria Spp.) ในประเทศไทยมีประวัติความเป็นมายาวนาน คือมีการนำพันธุ์เข้ามาปลูกหลายยุคหลายสมัยทางภาคเหนือ เช่น ที่จังหวัดเชียงใหม่ จนกระทั่งได้พันธุ์ที่เหมาะสมสามารถปลูกได้ทั่วไปในบริเวณตัวเมืองเชียงใหม่ และเขตชานเมือง แต่พันธุ์ในสมัยนั้นมีข้อเสียคือผลชอกช้ำง่าย ทำให้ขนส่งไปขายในที่ไกล ๆ ไม่ได้ โครงการหลวงได้นำพันธุ์ใหม่ ๆ เข้ามามากมายหลายพันธุ์ และคัดได้ ๓ พันธุ์ คือ Cambridge Favorite,Tioga และ Sequoia พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานต้นพันธุ์สตรอเบอรี่ทั้ง ๓ พันธุ์นี้แก่เกษตรกรที่หมู่บ้านช่างเคี่ยน จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ และเกษตรกรรู้จักกันในนามพันธุ์พระราชทานเบอร์ ๑๓, ๑๖ และ ๒๐ ตามลำดับ
ต่อมาจนถึงขณะนี้ สตรอเบอรี่ได้กลายเป็นผลไม้ที่สำคัญมากอย่างหนึ่งของภาคเหนือ สามารถส่งออกได้ในลักษณะสตรอเบอรี่แช่แข็ง และทำเงินเข้าประเทศเป็นจำนวนมากตลาด ในประเทศก็กว้างขวางมาก เพราะใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างทั้งรับประทานสดและแปรรูป
ฤดูการของสตรอเบอรี่จะเริ่มประมาณเดือนธันวาคม จนถึงเดือนมีนาคม


ที่มา : หนังสือพรรณไม้โครงการหลวง หน้า ๓๑