โรคใบสีแสด
โรคใบสีแสด (orange leaf disease) โรคนี้เกิดจากเชื้อวิสา ชื่อ orange leaf virus แพร่กระจายโดยแมลงเพลี้ยจักจั่นปีกลายหยัก ชื่อ Inazuma dorsalis เป็นพาหะเท่านั้น เชื้อวิสานี้ทำให้ต้นข้าวในระยะแตกกอเกิดเป็นโรครุนแรงมาก ต้นที่เป็นโรคนี้จะมีปลายใบของมันแทบทุกใบเป็นสีเหลือง ส้ม แดง หรือแสด ซึ่งต่อมาขยายลงไปถึงกาบใบ ใบตั้งตรงไม่โค้งงอ ขอบใบม้วนเข้าหาส่วนกลางของแผ่นใบ แล้วต้นที่เป็นโรคก็จะแห้งตายไปในที่สุด โรคใบสีแสดระบาดมากในท้องที่จังหวัดภาคเหนือ โดยเฉพาะที่สถานีทดลองข้าวสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
การป้องกันและกำจัด
๑. ปลูกพันธุ์ข้าวที่มีความต้านทานโรค
๒. กำจัดแมลงที่เป็นพาหะของเชื้อโรคนี้ด้วยสารเคมี เช่น Sevin ๘๕ และ Furadan


ที่มา : จากหนังสือ "ความรู้เรื่องข้าว" โดย ดร. ประพาส วีระแพทย์ สาขาคัดพันธุ์ต้านทานศัตรูข้าว กองการข้าว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์