ไม้รกฟ้า

ชื่อวิทยาศาสตร์ Terminalia alata Heyne ex Roth.

ชื่อวงศ์ COMBRETACEAE

ชื่ออื่น

กอง คลี้ จะลีก ชะลีก เชือก เซียก ฮกฟ้า

ลักษณะทั่วไป

เป็นไม้ขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ่ ผลัดใบ สูง ๒๐-๓๐ เมตร เปลือกนอกสีเทาถึงเทาปนดำแตกเป็นร่องลึก และเป็นสะเก็ดทั่วไป ใบ เป็นใบเดี่ยว ติดตรงข้ามหรือเยื้องกันเล็กน้อย ทรงใบรูปขอบขนาน หรือรูปไข่แกมรูปขอบขนาน ใบอ่อนมีขนสีน้ำตาลทั้ง ๒ ด้านใบแก่ขนหลุดร่วงหมด ด้านหลังใบจะมีต่อมคล้ายหูดหนึ่งหรือสองต่อม ขอบใบเรียบ หรือเป็นคลื่นบ้างเล็กน้อย ดอก ออกเป็นช่อขนาดเล็ก ดอกย่อยสีขาวหรือขาวอมเหลือง เป็นดอกสมบูรณ์เพศผ่าสูนย์กลางประมาณ ๔-๕ มม. กลีบรองกลีบดอก โคนกลีบเชื่อมติดกันเป้นรูปถ้วย มีขนทั้งสองด้าน ไม่มีกลีบดอก เกสรผู้ ๑๐ อัน


ผล รูปรี ๆ มีครีบ ตามยาวผล ๕ ครีบ ผลรวมทั้งครีบ กว้าง ๒.๕-๕ ซม. ยาว ๔-๖ ซม. ผิวเกลี้ยง

การกระจายและนิเวศวิทยา:

พบทั่วไปในป่าผลัดใบ และป่าเต็งรัง ที่สูงจากระดับน้ำทะเล ๑๐๐-๑,๐๐๐ เมตร ทิ้งใบในช่องเดือน มกราคม-เมษายน ผลัดใบใหม่ในเดือน มิถุนายน พร้อมตาดอก

ประโยชน์:

ไม้เนื้อแข็ง ขัดซักเงาได้ดี ใช้ทำพื้นคาร เฟอร์นิเจอร์ ด้ามเครื่องมือ โดยเฉพาะที่ใช้ในน้ำเปลือให้น้ำฝาดสำหรับฟอกหนัง

ที่มา : จากหนังสือ "สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์" โดย องค์การสวนพฤกษศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี