ป่าไม้สาธิต

ป่าไม้สาธิต
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยรับสั่งว่า "ต่อไปนักเรียนที่เรียนเกี่ยวกับเกษตร ต้องรู้จัก พันธุ์ไม้จะได้มาทัศนศึกษาโครงการเกษตรต่างๆได้ในสวนจิตรลดา" จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จำลองป่าโดยนำพันธุ์ไม้ต่างๆ จากทั่วประเทศมาปลูกในบริเวณที่ประทับสวนจิตรลดา โครงการป่าไม้สาธิตจึงถือกำเนิดขึ้น