ผลิตภัณฑ์ดอกไม้แห้งจากโครงการหลวง

โครงการหลวงได้เริ่มขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมเล็ก ๆ ที่ไม่เป็นโครงการแต่เป็นกิจกรรมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริจะช่วยให้ประชาชนมีอาชีพสุจริตและมีสภาพชีวิตที่กินดีอยู่ดี โดยเริ่มจากเกษตรชาวเขาก่อน

งานส่งเสริมและงานวิจัยของโครงการหลวงนี้ ชาวเขาได้มีการพัฒนาทางการเกษตร และได้รับเทคโนโลยีใหม่ ๆ และทำให้เลิกปลูกฝิ่น โดยปลูกพืชอื่นทดแทน เช่น ไม้ผล พืชผัก สมุนไพร และไม้ดอกไม้ประดับนานาชาติ ปัจจุบันไม้ดอก ไม้ประดับที่ส่งเสริมมีประมาณ ๓๑ ชนิด และผลิตภัณฑ์ไม้ประดับแห้งประมาณ ๑๖ ชนิด

| สรรพศิลปศาสตราธิราช | นิทรรศการถาวร |