ห้องชมวีดิโอ โครงการในพระราชดำริ

จัดทำเป็นห้องฉายวีดิโอเพื่อให้ผู้เข้าชมนิทรรศการสามารถนั่งชมวีดิโอ ของโครงการต่าง ๆ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น วีดิโอโครงการสวนจิตรลดา, วีดิโอศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ๖ ศูนย์ เป็นต้น

| สรรพศิลปศาสตราธิราช | นิทรรศการถาวร |