มูลนิธิ "อานันทมหิดล"
ทุนเล่าเรียนหลวง
เงินทุนภูมิพล
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการ "พระดาบส"
โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
การเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิต

|สรรพศิลปศาสตราธิราช | สาขารัฐศาสตร์|