อุตสาหกรรมเกษตรอันเนื่องมาจาก พระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ผลิตภัณฑ์จากผักและผลไม้
นมและผลิตภัณฑ์นม
ข้าว
น้ำมันพืช
ผลิตภัณฑ์จากอาหารอื่น ๆ
แก็สโซฮอล์
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
สาหร่ายเกี่ยวทอง
บำบัดน้ำเสีย
กระดาษสา

| สรรพศิลปศาสตราธิราช | สาขาอุสาหกรรมเกษตร |