ยามค่ำ

ยามประกายแสงทองส่อง
งามเรืองผ่องนภา
ประเทืองผองมวลชีวา
ดังพรจากฟ้าเสกมาให้
ยามประกายแสงเดือนส่อง
ยามนวลผ่องฟ้าไกล
ชื่นชมสมดังดวงใจ
สบสุขสุดใสหทัยบาน
ยามค่ำลงโพล้เพล้ถ่ายเทประภา
ในเมื่อยามทิวาต่อราตรีกาล
มีแต่ความมืดมนอับจนดวงมาลย์
เหงาปานขาดใจ
แท้ที่จริงนั้นยามค่ำ
นำให้รื่นฤทัย
ค่ำลงแล้วราตรีใหม่
เคลื่อนมาพาใจให้ชื้นชื่นเชย
ยามรุ่งแสงทิวางาม
เรืองอร่ามวิไล
โลกเริงสำราญปานใด
หมู่มวลพันธุ์ไม้ดอกใบบาน
ครั้นเมื่อยามแสงเดือนส่อง
ราตรีผ่องสำราญ
หมู่ดาววับวามงามตระการ
โลกเป็นสถานชื่นบานใจ
ยามค่ำลงสลัวมืดมัวแสงสี
แสนเปลี่ยวในฤดูสุดที่อาลัย
มีแต่ความมืดมนอับจนดวงใจ
คอยคืนใหม่งาม
แท้ที่จริงนั้นยามค่ำ
นำยามเนื่องถึงยาม
ค่ำลงแล้วราตรีตาม
โลกยิ่งสุดงามสมความชื่นชม
TWILIGHT

When the sun is beaming
Bright and lovely day
The world is singing
For all the clouds just roll away.
When the moon is beaming
Soft and mellow night
The world is singing
For lovers love the moonlight.
But there are moments at the twilight
When the day is blending with the night
Life is so serene, a dusky screen
Covers the world.
Then it seems so lifeless
But only awhile
A dawn to happiness
Twilight is planned so to beguile.
When the golden sunbeam
Streams over the world
The land is like a dream
The pretty flowers and leaves unfurled.
When the silvery moonbeam
Shines on up above
With twinkling star agleam
A wonderland of true love.
While the sunbeam kisses the moonlight
When the day is blending with the night
Life is so serene, a dusky screen
Covers the world.
Twilight is but stillness
Blessing in disguise
A dawn to happiness
A calm prelude to paradise.

เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๑๕ ทรงพระราชนิพนธ์ใน พ.ศ. ๒๔๙๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า จักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์คำร้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แล้วได้พระราชทานให้นำออกบรรเลงในงานของสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ สโมสรสราญรมย์ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๙๕