เตือนใจ

เสียงเพลงเพราะเพลินพาเคลิ้มไป
ให้อารมณ์หวั่นไหวแรงรักเธอ
คิดตรึงซึ้งไว้ใจละเมอ
รักเธอดั่งเพลงเดือน
เสียงเพลงนี้พาเราฝันไป
ก่อนเคยสุขสดใสในแสงเดือน
คิดซึ้งตรึงไว้ใจฝันเตือน
มิเลือนและลืมเธอ
ต่างเคยหยอกเย้าพะเน้าคลอ
ต่างคนต่างพ้อเพียงละเมอ
สบสุขความทุกข์คลายเพราะเธอ
ต่านปรนเปรอใจ
เสียงเพลงนี้พาเราภิรมย์
ต่างชมเชยชิดสองครองใจ
เสียงเพลงนี้ซึ้งตรึงฤทัย
นึกไปชื่นใจเอย
old fashioned melody

Let me tell you how I miss
The thrill of your sweet little kiss;
Let me tell you with this Old
Fashioned melogy.
Let me tell you how I sigh
Far all the joys of days gone by;
Let me tell you with this Old
Fashioned melody.
We used to go side by side
On our own way all along,
With nothing real to decide,
Nothing was wrong.
Now there's no word that can say,
I can't tell you in anyway.
Let me tell you with this Old
Fashioned melody.

เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๓๘ ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษใน พ.ศ. ๒๕๐๘ ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๑๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค และหม่อมหลวงประพันธ์ สนิทวงศ์ ประพันธ์ คำร้องภาษาไทยถวาย