ค่ำแล้ว

วันคล้อยมา
ค่ำแล้วแก้วตาสุริยารอนรอน
นอนเสียนอน
จงอย่าอาวรณ์นอนเถิดนะดวงตา
ฟังเสียงเพลง
แว่วดังวังเวงเสียงครวญเครงนภา
จันทร์ฉายมา
พร่างพรายดาราดูงามฟ้าเพลินใจ
โชคนำหนุนบุญส่งมา
งามนักหนาพักตร์อำไพ
ประนมกรขอพรชัย
รัตนตรัยปวงเทวัญ
ดลบันดาล
แต่ความชื่นบานแสนสำราญนิรันดร์
อยู่ด้วยกัน
เป็นมิ่งเป็นขวัญอย่าห่างร้างแรมไกล
สุดรักเอย
ตื่นได้เชยชมดวงใจ

lullbary

How time flies! Time to sleep,
My Darling close your eyes.
Lie down, lie.
Listen, Darling, to my lullaby.
Evening's nigh,
Soon the moon will sail across the sky.
Time goes by,
Tiny stars will glimmer up on high
Bless your heart end your play.
Bless your soul end your day.
Go to sleep. Care's away.
By your side I will stay.
Dear don't cry.
I'll be by you till the dawn is nigh.
Try, now try.
Go to sleep, Dear, with my lullaby,
Sleep, Love, sleep,
Soon glitt' ring stars will begin to shine.
Sleep, Love, sleep,
Close your eyes and slumber, Baby mine.
Rest, Love, rest,
While the silv'ry moon comes into view.
Rest, Love, rest,
While your guardian angel watches you.
Day is done; night is here
All your toys, slumber near.
Cuddle close, Baby blest;
Dreamboats sail in the west.
Dream, Love, dream,
Till the golden sunbeams bring the day.
Dream, Love, dream,
Soon the dawn will bid you rise and play.
Lullaby, Precious One,
Day is done!

เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๒๔ ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อเดือนกรกฏาคม พ.ศ.๒๔๙๘ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษร่วมกับท่านผู้หญิงนพคุณ ทองใหญ่ ณ อยุธยา และท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา ประพันธ์คำร้องภาษาไทย
มีเรื่องเล่าว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุ้มสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไว้ในอ้อมพระกรข้างหนึ่ง อีกข้างหนึ่งทรงอิเลคโทนเพลงพระราชนิพนธ์ Lullaby แล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์น้อยก็หลับไป