ศุกร์สัญลักษณ์

ลูกคู่
ซี วิง ลาย คาม ต้องไม่แสดง รุ่มร่าม ซี วิง ลาย คราม ต้องไม่แสดง รุ่มร่าม
หนึ่ง สอง สาม สี่ อ้าว ไม่สี หนึ่ง สอง สาม สี่ อ้าว ไม่เป่า
ซี วิง ลาย คราม ชู่ ชู่ ชู่ ชู่

เนื้อร้อง
ดีด ก็วันนี้ สี ก็วันนี้ ตี ก็วันนี้ ลายคราม
  เป่า ก็วันนี้ เมา ก็วันนี้ เมา แต่ดนตรี ลายคราม
  สุข ก็วันนี้ สนุก ก็วันนี้ ศุกร์ สิ้นทุกข์ ลายคราม
อิ่ม ก็วันนี้ เมื่อย ก็วันนี้ ง่วง ก็วันนี้ ลายคราม
  นิ้วพัง ก็วันนี้ ปากเจ่อ ก็วันนี้ เจ่อ เพราะดนตรี ลายคราม
  สุข ก็วันนี้ สนุก ก็วันนี้ ศุกร์ สิ้นทุกข์ ลายคราม
โด ก็วันนี้ เร ก็วันนี้ มี ก็วันนี้ ลายคราม
  ฟา ก็วันนี้ กวา ก็วันนี้ กวาเพราะดนตรี เพราะดนตรี ลายคราม
  สุข ก็วันนี้ สนุก ก็วันนี้ ศุกร์ สิ้นทุกข์ ลายคราม

friday_night_rag

Friday night rag rag rag rag getty rag
Friday night rag rag rag rag getty rag
One , two, three, four-miss a beat,
One , two,three,four-play it neat,
Friday night rag (choo choo choo choo)

Blow on Friday, pull on Friday,
Thump on Friday, old Band.
Drink on Friday, old Band.
Drink on Friday, drunk on Friday,
Music gay gay, old band.
Hit it tonight, split it tonight,
Friday night for rag.

เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๒๐ ทรงพระราชนิพนธ์ใน พ.ศ. ๒๔๙๗ เพื่อเป็นเพลงประจำวงดนตรี "ลายคราม" โดยบรรเลง ทุกคราวที่ทรงดนตรีกับวงลายคราม และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมช ซึ่งเป็นนักดนตรีคนหนึ่ง ของวงลายคราม แต่งคำร้องทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย ได้พระราชทานออกบรรเลงครั้งแรกทางสถานีวิทยุ อ.ส.