ภิรมย์รัก

ไร้คนเคียงข้าง
โลกอ้างว้างหมางอารมณ์เศร้า
ทิวาราตรีตรมซบเซา
ส่งความอับเฉาสู่ดวงใจ
ไร้เธอหมายมั่น
สุดโศกศัลย์ทุกวันหมองไหม้
เสียงครวญมวลวิหคหายไป
ไม่มีแห่งไหนดอกไม้บาน
กามเทพส่งเธอมา
แอบอุรารำพัน
เพ้อพร่ำเพลงรักฝากชีวัน
ฉันยังฝังใจภิรมย์
รักที่เธอให้
โลกสดใสดวงใจหายตรม
เหลียวดูทางใดชวนหวนชม
ด้วยรักสุขสมจนนิรันดร์
a love story

Once without love
I saw things not so clearly,
Night and day seemed so dreary
And all the world seemed so bare.
While without you
Ev'ryday seemed all a gloom
Not a single flow'r in bloom,
No happy tunes in the air.
Then you came along
With your love song
You taught me, dear
How to live, to feel, to see, to hear.
Now with your love
My whole world turns fine and fair.
Loveliness is ev'rywhere
Thai's just because I'm in love.

เพลงพระราชนิพนธ์ชุด "Kinari" ทรงพระราชนิพนธ์ใน พ.ศ. ๒๕๐๒ ประกอบการแสดงระบำบัลเลต์ชุด "มโนห์รา" ทรงแยกและเรียบเรียงเสียงประสานด้วยพระองค์เองทั้งชุด โปรดเกล้าฯให้วงดนตรีสุนทราภรณ์บรรเลงประกอบ การแสดงบัลเลต์ชุดมโนห์รา ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงควบคุมการฝึกซ้อมด้วย พระองค์เอง เพลงพระราชนิพนธ์ชุดนี้ประกอบด้วย
A Love Story เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๓๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า จักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษ "A Love Story" และพลเรือตรี ปรีชา ดิษยนันทน์ ประพันธ์คำร้อง ภาษาไทย "ภิรมย์รัก"
Nature Waltz เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๓๑
The Hunter เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๓๒
Kinari Waltz เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๓๓
เพลงพระราชนิพนธ์ชุด "Kinari" นี้ ยังได้อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ "Blue Day" เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๗ มาบรรเลงร่วมด้วย