อ่างเก็บน้ำอุดมทรัพย์
อ่างเก็บน้ำบุ่งหมากโมง
อ่างเก็บน้ำเขาจมูกแขก
อ่างเก็บน้ำบ้านพุตูม
อ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งหมูปล่อย
อ่างเก็บน้ำบ้านโนนมันเทศ

|สรรพศิลปศาสตราธิราช | สาขาวิศวกรรมชลประทาน|