เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
เขื่อนน้ำพุง จังหวัดสกลนคร
เขื่อนเขาแหลม จังหวัดกาญจนบุรี
เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี
เขื่อนท่าทุ่งนา จังหวัดกาญจนบุรี
เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา

|สรรพศิลปศาสตราธิราช | สาขาวิศวกรรมชลประทาน|