จังหวัดตราด

" เมืองพลอยแห่งสยาม หมู่เกาะงามครึ่งร้อย อร่อยระกำแสนหวาน สุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน
อนุสรณ์สถานเขาล้าน บวรสถานยุทธนาวี (เกาะช้าง) เส้นทางดีสู่กัมพูชา ศูนย์การค้าชายแดน "

ตราด เป็นจังหวัดชายแดน สุดของประเทศไทย ทางด้านชายฝั่งตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ตามถนนสุขุมวิท เป็นระยะทาง ๓๑๕ กิโลเมตร ด้านทิศตะวันออก มีเทือกเขาบรรทัด กั้นเขตแดนระหว่าง ไทยและกัมพูชา ตราด เป็นแหล่งพลอยแดง และระกำหวาน บริเวณชายฝั่งทะเล ทำการประมง มีหาดทราย และเกาะต่างๆ มากมาย อันเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัด
ตราดแบ่งการปกครองออกเป็น ๕ อำเภอ ๑ กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอบ่อไร่ อำเภอเขาสมิง อำเภอคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ และกิ่งอำเภอเกาะกูด

สถานที่น่าสนใจ

วัดบุปผาราม หรือวัดปลายคลอง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง ห่างจากตัวเมือง ๒ กิโลเมตร สร้างขึ้น ในสมัย พระเจ้าปราสาททอง เมื่อ พ.ศ. ๒๑๙๕ สมัยอยุธยาตอนปลาย สิ่งที่น่าสนใจ ได้แก่พระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปเก่าแก่ปางต่างๆ และโบรารสถาน เช่นหอสวดมนตร์ วิหาร และหอระฆัง
วัดโยธานิมิตร หรือวัดโบสถ์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ ในเขตเทศบาลเมือง เคยเป็นสถานที่ ทำพิธีถือน้ำพิพัฒสัตยา ของข้าราชการ ในสมัยที่พระเจ้าตากสินมหาราช ได้ทรงมารวบรวมรี้พล ที่วัดนี้ ภายหลังที่กรุงศรีอยุธยา ได้เสียแก่พม่า สิ่งที่น่าสนใจคือ ภาพจิตรกรรม ในอุโบสถหลังเก่า
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ตั้งอยู่ที่ ถนนหลักเมือง ใกล้วัดโยธานิมิตร มีลักษณะแปลก จากศาลหลักเมือง ที่อื่นคือ ตัวอาคาร ก่อสร้างในลักษณะเก๋งจีน เชื่อกันว่า พระเจ้าตากสินมหาราช เป็นผู้สร้างไว้ เมื่อครั้งมารวบรวมพล กอบกู้เอกราช ที่เมืองตราด
วัดเก่าแสนตุ่ม ตั้งอยู่ที่เขาตาโมะ หมู่ที่ ๗ บ้านอีเร็ม ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง มีทางแยกซ้ายจาก ถนนสุขุมวิท กม. ที่ ๓๖๔ ไปอีก ๑๕ กิโลเมตร บริเวณวัดด้านทิศใต้ เป็นที่ตั้งโบรารสถาน ซึ่งคาดว่าสร้างขึ้นก่อนสมัยพุทธกาล ร่องรอยที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้คือ มีแท่งหินวางอยู่เรียงราย หินเหล่านี้มีสีน้ำตาลเข้ม เป็นรูปเหลี่ยมตั้งแต่ ๔ เหลี่ยม ไปจนถึง ๙ เหลี่ยม ยาวประมาณ ๓๐ เซนติเมตรไปจนถึง ๑๕๐ เซนติเมตร น้ำหนักตั้งแต่ ๑๐ กิโลกรัม ถึง ๑๐๐ กิโลกรัม การวางซ้อนของหินคล้ายเทวสถาน หินบางก้อนเมื่อเคาะจะมีเสียง ดังกังวาน เหมือนเคาะระฆัง
ตลาดพลอย อำเภอบ่อไร่ ได้ชื่อว่าเป็น แหล่งผลิตพลอยแดง หรือทับทิมสยาม ตลาดพลอย ที่น่าสนใจได้แก่ ตลาดพลอยหัวทุ่ง ตลาดพลอยคลองยอ อยู่ที่ชุมชนบ่อไร่ นอกจากนั้น ยังมีตลาดพลอย ที่บ้านหนองบอน ตลาดพลอยบ้านสระใหญ่ และ ตลาดพลอยบ้านตางาม การซื้อขายพลอยส่วนใหญ่ จะกระทำกัน ในช่วงเช้าจนถึงเวลา ๑๐.๐๐ น.
แหลมงอบ อยู่ห่างจากตัวจังหวัด ไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๑๔๘ ประมาณ ๑๗ กิโลเมตร ที่ปลายแหลมมีท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ สามารถเช่าเรือไปเที่ยวเกาะต่างๆได้ เช่นเกาะช้าง เกาะหวาย เกาะหมาก ฯลฯ นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถหาซื้อของที่ระลึก จำพวก กะปิ น้ำปลา กุ้งแห้ง และงอบแบบต่างๆ ได้จากร้านค้าทั่วไป ในบริเวณเเหลมงอบ
อนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้าง ตั้งอยู่ที่ชายทะเลแหลมงอบ ในบริเวณมีอนุสาวรีย์ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ ผินพระพักตร์ ไปยังบริเวณยุทธนาวี ที่เกาะช้าง และมีอาคารพิพิธภัณฑ์ คล้ายเรือรบ ในช่วงวันที่ ๑๗-๒๑ มกราคมของทุกปี มีการจัดงานเพื่อรำลึกถึง วีรกรรมของทหารเรือไทย ณ อนุสรณ์สถานแห่งนี้
เกาะปุย เป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อนแวดล้อม ไปด้วยธรรมชาติ อันเงียบสงบ ประกอบด้วยเนินเขา ชายหาดที่มีลักษณะเป็นเลนปนทราย สวนมะพร้าว สมุนไพรนานาชนิด และ บ่อดินสอพอง ที่ได้รับการกล่าวถึง เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว เสด็จประภาส จังหวัดตราด การเดินทางไปเกาะปุย สามารถเช่าเรือได้ ที่แหลมอวน ใช้เวลาเดนทาง ๑๕ นาที แหลมอวน อยู่ห่างจากแหลมงอบ ไปตามเส้นทาง แหลมงอบ-บ้านแสนตุ้ง ๑๕ กิโลเมตร และมีทางแยกซ้ายไปอีก ๕ กิโลเมตร หรือจะเช่าเรือจากแหลมงอบ ไปเกาะปุยก็ได้
อ่าวตาลคู่ อยู่ห่างจากแหลมงอบ ตามเส้นทางแหลมงอบ-บ้านแสนตุ้ง ๘ กิโลเมตร จะมีทางแยกซ้ายมือเข้าไปประมาณ ๔ กิโลเมตร เป็นอ่าวที่มีหาดทราย สวยงาม ลมพัดเย็นสบายตลอดเวลา ชาวจังหวัดตราด นิยมไปนั่งพักผ่อน รับประทานอาหารและ เล่นน้ำ ในช่วงวันหยุด
หาดไมัรูด (หาดสุขสำราญ) แยกขวาจากทางหลวงหมายเลข ๓๑๘ ตรงกิโลเมตรที่ ๕๗-๕๘ เข้าไป ๕ กิโลเมตร ทางลงหาดอยู่หน้าศาลาประชาคม มีบังกะโลให้เช่า
หาดบานชื่น ตั้งอยู่ก่อนถึงอำเภอคลองใหญ่ ระหว่างกิโลเมตรที่ ๕๙-๖๐ มีทางแยกขวามือเข้าไปอีก ๓ กิโลเมตร เดิมชื่อหาดมะโร ต่อมา เจ้าของที่ดิน ได้บริจาค ที่ดิน บริเวณหน้าหาด จำนวน ๑๔ ไร่ ให้กับทางจังหวัด เพื่อพัฒนา เป็นแหล่งท่องเที่ยวเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ขณะที่ นายทองดำ บานชื่น เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตราด หาดบานชื่น มีทรายละเอียด เล่นน้ำได้ มีบังกะโลที่พักริมชายหาด
นอกจากนี้ ระหว่างเส้นทางไป อำเภอคลองใหญ่ จะพบหาดทรายต่างๆ ได้แก่ หาดทรายงาม หาดจินดา หาดเพลิน ฯลฯ
หาดบ้านเล็ก เป็นหมู่บ้านชายแดน ที่อยู่สุดปลาย ของทางหลวงหมายเลข ๓๑๘ ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๘๙ กิโลเมตร จากจุดนี้ จะมองเห็นทัศนียภาพ ชายทะเล ของกัมพูชา ซึ่งเป็นส่วนที่ มีพื้นที่ติดต่อกับไทย โดยมี "หลักเขต ๗๓" เป็นเครื่องหมายบอกเขตแดน จากหาดบ้านเล็ก นักท่องเที่ยว สามารถเช่าเรือ ไปยังเกาะกง ของกัมพูชา โดยใช้เวลาเดินทาง ๓๐ นาที ที่เกาะกง มีสินค้าเขมร เวียดนาม และสินค้าจากสิงคโปร์จำหน่าย
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งที่ ๔ มีเนื้อที่ทั้งสิ้น ๖๕๐ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะต่างๆ ๔๗ เกาะ เรียงรายตั้งแต่เขตอำเภอแหลมงอบ อำเภอเมือง และอำเภอคลองใหญ๋ อุทยานแห่งชาตินี้ได้จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวคือ ระหว่างเดือนธันวาคม ถึง เมษายน
เกาะช้าง มีเนื้อที่ ๔๒๙ ตารางกิโลเมตร เป็นเกาะใหญ่ที่สุดในบริเวณนี้ และเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ รองจากเกาะภูเก็ต มีที่ทำการอุทยานฯ ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของเกาะ
สิ่งที่น่าสนใจบนเกาะช้างได้แก่ น้ำตกธารมะยม เป็นน้ำตกขนาดใหญ่มี ๓ ชั้น น้ำจะมากในฤดูฝน ส่วนในฤดูร้อนน้ำจะแห้ง น้ำตกธารมะยมอยู่ห่างจากท่าเทียบเรือของอุทยาน ๔๐๐ เมตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ,๖ ,๗ และ ๙ เคยเสด็จประพาส นอกจากนี้ ยังมีน้ำตกอื่นๆอีกได้แก่ น้ำตกคลองพลู น้ำตกคลองนนทรี และน้ำตกคีรีเพชร หาดทราย ที่สวยส่วนใหญ่ อยู่ทางด้านทิศตะวันตก ของเกาะ หาดทรายขาว หาดคลองพร้าว หาดไก่แบ้ และหาดบางเบ้า แต่ละหาดมีบังกะโล ที่พักอยู่หลายแห่ง
นอกจากนี้ยังมีสถานที่น่าสนใจอื่นๆ ได้แก่ บริเวณยุทธนาวีเกาะช้าง ทางตอนใต้ของเกาะ ใกล้อ่าวสลักเพชร เป็นบริเวณที่ เกิดการสู้รบ ระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ในกรณีพิพาท เกี่ยวกับ เขตแดนตะวันออก เมื่อปี ๒๔๘๔ บ้านสลักเพชร-บ้านโรงถ่าน เป็นชุมชนใหญ่ ตั้งอยู่รอบอ่าวสลักเพชร ซึ่งเป็นอ่าวใหญ่ที่สุดของเกาะ มีท่าเทียบเรือ บังกะโลและร้านอาหาร หมู่บ้านประมงบางเบ้า มีบังกะโลที่พักและแหล่งปะการังใต้น้ำ
การเดินทางไปหาดต่างๆ บนเกาะช้าง มีเรือออกจากแหลมงอบทุกวัน เรือไปที่ทำการอุทยานฯ บานสลักเพชร ออกเวลา ๑๓.๐๐ น. ส่วนเรือไปหาดทรายขาว หาดคลองพร้าว หาดไก่แบ้ ออกเวลา ๑๒.๐๐ และ ๑๕.๐๐ น.
เกาะง่าม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะช้าง ใช้เวลาเดินทางจากแหลมงอบประมาณ ๒ ชั่วโมงครึ่ง มีหาดทรายเล็ก อยู่ ๒-๓ หาด มีที่พักคือ ทวิน ไอแลนด์ บีช รีสอร์ท สำนักงานในกรุงเทพฯ โทร . ๓๑๔๒๖๘๑-๑ หรือ ๓๑๘๖๐๗๓-๔ เกาะพร้าว หรือเกาะทรายขาว เป็นเกาะขนาดเล็ก ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของเกาะช้าง ใช้เวลาเดินทางจากแหลมงอบ ๒ ชั่วโมง ที่พักบนเกาะติดต่อ เกาะทรายขาวรีสอร์ท โทร.(๐๓๙)๕๑๑๓๑๙
เกาะเหลายา เป็นเกาะเล็กๆ ตั้งอยู่ใกล้กับเกาะช้าง ประกอบด้วยเกาะเหลายาใน เหลายากลาง และเหลายานอก ใช้เวลาเดินทางจากแหลมงอบประมาณ ๑.๔๐ ชั่วโมง เกาะเหลายากลางมีที่พักติดต่อ เกาะเหลายารีสอร์ท โทร.๓๘๑๔๔๒๕ หรือ ๓๙๐๐๑๑๑ เกาะหวาย เป็นเกาะใหญ่อีกเกาะหนึ่ง ตั้งอยู่ใกล้กับเกาะเหลายา นั่งเรือจากแหลมงอบ ๒ ชั่วโมงครึ่ง ประกอบด้วยอ่าวใหญ่ ที่มีแนวชายหาดสวยงาม น้ำทะเลใสสะอาด มีแนวปะการังอยู่หน้าเกาะ มีสะพานท่าเทียบเรือ ที่พักบนเกาะติดต่อ เกาะหวายรีสอร์ท โทร. (๐๓๙) ๕๙๗๑๘๔
เกาะหมาก เป็นเกาะที่ค่อนข้างใหญ่มีหมู่บ้านตั้งอยู่ มีถนนลูกรังรอบเกาะ ช่วงที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวคือกันยายน ถึง พฤษภาคม นอกนั้นเป็นฤดูมรสุม การเดินทางจากแหลมงอบใช้เวลาประมาณ ๓ ชั่วโมงครึ่ง ที่พักติดต่อ เกาะหมากรีสอร์ท แอนท์คาบาน่า โทร. ๓๑๙๖๗๑๔-๕ หรือ ๒๓๙๐๖๗๙
เกาะกระดาด ตั้งอยู่ใกล้กับเกาะหมากมีเนื้อที่ ๑๒๐๐ ไร่ ลักษณะทั่วไปเป็นพื้นที่ราบ โดยมีเนินเขาอยู่ตรงกลาง มีแนวปะการัง และหาดทรายยาว ขาวสะอาดสามารถเดินถึงกันได้รอบเกาะ ที่ได้ชื่อว่าเกาะกระดาดเนื่องจากเดิมมีต้นกระดาดขึ้นอยู่มาก ปัจจุบันยังคงเหลืออยู่บ้าง เกาะกรระดาดเป็นเกาะเดียวในประเทศไทยที่มีโฉนดแสดงว่ามีเจ้าของถูกต้องตามกฎหมาย สาเหตูมาจากในสมัยรัชกาลที่ ๕ ฝรั่งเศสได้เข้ามาล่าอาณานิคมในแถบเอเซียอาคเนย์ และพยายามยึดครองแผ่นดินของไทย เกาะกระดาดก็เป็นที่หมายหนึ่งของฝรั่งเศสด้วย รัชกาลที่ ๕ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ออกโฉนดที่ดินของเกาะขึ้น
การเดินทางจากแหลมงอบใช้เวลาประมาณ ๒-๓ ชั่วโมง มีเรือของบริษัทกระดาด ไอส์แลนด์ รีสอร์ท บริการ ติดต่อ สำรองที่พักในกรุงเทพฯโทร. ๓๖๘๒๖๓๔ ที่ตราด โทร. ๕๑๑๑๔๕ ต่อ ๓๒
หมู่เกาะรัง เป็นเกาะขนาดเล็ก อยู่ห่างจากเกาะหมากไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๖ กิโลเมตร บนเกาะไม่มีที่ราบพอที่จะพักอาศัยอยู่ได้ มีเฉพาะที่ราบหน้าหาดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น บริเวณรอบๆหมู่เกาะรังเหมาะแก่การดำน้ำดูปะการัง
เกาะกูด ใช้เวลาเดินทางจากแหลมงอบประมาณ ๔ ชั่วโมงครึ่ง เป็นที่ตั้งของน้ำตกธารสนุก ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า น้ำตกคลองเจ้า หรือน้ำตกอนัมก๊ก พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จประพาสน้ำตกนี้ และได้พระราชทานนามว่า น้ำตกธารสนุก เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๔ มีอักษรทั้งไทย จีน จารึกไว้ว่า ที่ระลึกแห่งองค์เชียงสือผู้ได้มา ณ ที่นี่ ที่พักติดต่อ เกาะกูด ไอส์แลนด์รีสอร์ท โทร. ๕๑๓๖๐๐๒ หรือ ๕๑๓๖๐๐๖ และเกาะกูดไอส์แลนด์วิว รีสอร์ท โทร. ๒๕๓๕๗๔๑
งานวันตราดรำลึก มีประมาณเดือนมีนาคมจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ในปรัวัตฺศาสตร์ครั้งสำคัญที่ฝรั่งเศสเข้ายึดครองเมืองตราด พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินวิเทโศบายทางการเมืองระหว่างประเทศด้วยพระปรีชาสามารถ จนในที่สุดฝรั่งเศสยอมทำสัญญายกเมืองตราดคืนให้แก่ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๙ ชาวจังหวัดตราดจึงได้ร่วมจัดงานนี้ขึ้น ในงานจัดให้มีนิทรรศการการประกวดธิดาตราดรำลึก การประกวดสุนัขหลังอาน การแสดงและการออกร้าน การจัดนิทรรศการทางประวติศาสตร์ การจัดมหสรพต่างๆ
งานวันระกำหวาน จัดขึ้นประมาณเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด มีการจัดนิทรรศการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร มีการประกวดผลไม้ต่างๆ โดยเฉพาะระกำหวาน และมีการแสดงมหรสพตลอดงาน