ลักษณะเขื่อน
ประโยชน์
เส้นทางเดินทาง
สถานที่ท่องเที่ยว
ติดต่อสอบถาม
เขื่อนสิริกิติ์ เป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ก่อสร้างขึ้นตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ำน่าน เดิมชื่อ เขื่อนผาซ่อม ต่อมาได้รับพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระนามาภิไธย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขนานนามว่า "เขื่อนสิริกิติ์"